4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Druh přístroje Počet přístrojů Počet obyvatel na 1 přístroj Počet výkonů na 1 přístroj
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 133 79 540 3 638
RTG dg skiagrafické mobilní 392 26 987 573
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 216 48 976 18 435
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 403 26 250 8 635
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 259 40 845 x
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 439 24 098 549
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 47 225 081 1 924
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 109 97 053 2 842
RTG dg konvenční angiokomplety 4 2 644 705 873
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 22 480 855 1 214
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 48 220 392 1 732
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 16 661 176 1 201
RTG dg speciální kardiokomplety 43 246 019 1 711
RTG dg CT konvenční 3 3 526 273 81
RTG dg CT spirální: 1-2 řady detektorů 2 5 289 410 .
RTG dg CT spirální: 4-12 řad detektorů 7 1 511 260 5 388
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 152 69 598 7 196
RTG dg radiofotografické 1 10 578 820 .
RTG dg mamografické II. kategorie 67 157 893 8 737
RTG dg mamografické I. kategorie 49 215 894 7 711
RTG dg - kostní denzitometry 61 173 423 4 006
RTG dg výše nespecifikované 9 1 175 424 297
RTG dg zubní intraorální 5 609 1 886 694
RTG dg zubní panoramatické 1 618 6 538 623
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 169 62 597 312
RTG terapeutické 25 423 153 5 040
RTG simulátory 18 587 712 3 582
CT simulátory 15 705 255 1 658
RTG terapeutické výše nespecifikované 1 10 578 820 .
Lineární urychlovače s jednou energií X 10 1 057 882 31 995
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 43 246 019 63 207
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 8 1 322 353 11 916
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Cs-137 3 3 526 273 3 830
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 2 5 289 410 .
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 14 755 630 411
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 6 1 763 137 3 643
Scintilační gama kamery planární 31 341 252 1 500
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 9 1 175 424 1 472
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 81 130 603 2 751
PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 1 10 578 820 .
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 15 705 255 2 488
Lithotryptory jen s UZ naváděním 13 813 755 201
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 23 459 949 227
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1 920 5 510 1 527
Ultrazvukové přístroje duplexní 467 22 653 1 154
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 985 10 740 2 907
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 1 998 5 295 1 887
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 422 25 068 1 081
Ultrazvukové kostní denzitometry 29 364 787 714
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 4 2 644 705 32
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 60 176 314 552
Substandardní dozimetrický systém 59 179 302 x
Automatický vodní fantom 37 285 914 x
Vyřezávačka stínících bloků 21 503 753 87
In vivo dozimetrie - polovodičová 39 271 252 x
In vivo dozimetrie - TLD 8 1 322 353 x
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 40 264 471 x
Portálové zobrazování (portal vision) 35 302 252 x
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 3 3 526 273 .
Biochemické analyzátory (automaty) 2 378 4 449 x
Hemodialyzační přístroje 2 360 4 483 x
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 16 661 176 6 563
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 71 148 997 5 847
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 1 10 578 820 .
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 2 5 289 410 .
Lasery operační a terapeutické 1 393 7 594 479
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 3 382 3 128 x
Hyperbarické komory jednomístné 6 1 763 137 x
Hyperbarické komory vícemístné 8 1 322 353 x
Přístroje pro mimotělní oběh 71 148 997 x
Laparoskopy 648 16 325 x
Systémy pro neuronavigaci 41 258 020 x
Duodenoskop 210 50 375 x
Gastroskop 857 12 344 x
Koloskop 761 13 901 x
Rektoskop 279 37 917 x
Kardiotokograf 1 552 6 816 x

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)