4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Druh přístroje Počet přístrojů Počet obyvatel na 1 přístroj Počet výkonů na 1 přístroj
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 150 70 359 3 827
RTG dg skiagrafické mobilní 393 26 855 579
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 186 56 741 18 231
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 429 24 601 9 112
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 246 42 902 x
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 442 23 877 524
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 50 211 077 1 943
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 116 90 981 2 812
RTG dg konvenční angiokomplety 4 2 638 461 795
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 24 439 743 837
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 48 219 872 1 607
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 19 555 465 1 632
RTG dg speciální kardiokomplety 40 263 846 1 687
RTG dg CT konvenční 5 2 110 769 560
RTG dg CT spirální: 1-2 řady detektorů 5 2 110 769 2 624
RTG dg CT spirální: 4-12 řad detektorů 13 811 834 4 201
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 147 71 795 6 831
RTG dg radiofotografické 2 5 276 922 1 375
RTG dg mamografické II. kategorie 67 157 520 9 262
RTG dg mamografické I. kategorie 45 234 530 7 658
RTG dg - kostní denzitometry 63 167 521 3 710
RTG dg výše nespecifikované 7 1 507 692 410
RTG dg zubní intraorální 5 187 2 035 686
RTG dg zubní panoramatické 1 425 7 406 646
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 128 82 452 318
RTG terapeutické 25 422 154 5 206
RTG simulátory 17 620 814 3 273
CT simulátory 15 703 590 1 214
RTG terapeutické výše nespecifikované 2 5 276 922 4 060
Lineární urychlovače s jednou energií X 5 2 110 769 23 082
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 49 215 385 54 934
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 9 1 172 649 10 560
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Cs-137 3 3 517 948 3 877
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 2 5 276 922 4 523
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 14 753 846 484
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 8 1 319 230 3 551
Scintilační gama kamery planární 33 319 813 1 228
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 5 2 110 769 2 361
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 84 125 641 2 711
PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 1 10 553 843 4 107
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 10 1 055 384 3 016
Lithotryptory jen s UZ naváděním 13 811 834 108
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 24 439 743 239
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1 990 5 303 1 455
Ultrazvukové přístroje duplexní 458 23 043 1 278
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 935 11 288 2 845
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 1 965 5 371 1 912
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 362 29 154 1 006
Ultrazvukové kostní denzitometry 30 351 795 507
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 7 1 507 692 330
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 60 175 897 555
Substandardní dozimetrický systém 57 185 155 x
Automatický vodní fantom 34 310 407 x
Vyřezávačka stínících bloků 20 527 692 151
In vivo dozimetrie - polovodičová 39 270 611 x
In vivo dozimetrie - TLD 9 1 172 649 x
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 41 257 411 x
Portálové zobrazování (portal vision) 36 293 162 x
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 6 1 758 974 47
Biochemické analyzátory (automaty) 2 467 4 278 x
Hemodialyzační přístroje 2 289 4 611 x
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 17 620 814 3 993
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 65 162 367 6 498
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 2 5 276 922 3 689
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 4 2 638 461 2 042
Lasery operační a terapeutické 1 420 7 432 491
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 3 394 3 110 x
Hyperbarické komory jednomístné 4 2 638 461 x
Hyperbarické komory vícemístné 8 1 319 230 x
Přístroje pro mimotělní oběh 74 142 620 x
Laparoskopy 619 17 050 x
Systémy pro neuronavigaci 44 239 860 x
Duodenoskop 202 52 247 x
Gastroskop 804 13 127 x
Koloskop 717 14 719 x
Rektoskop 288 36 645 x
Kardiotokograf 1 518 6 952 x

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)