4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Druh přístroje Počet přístrojů Počet obyvatel na 1 přístroj Počet výkonů na 1 přístroj
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 98 108 266 4 427
RTG dg skiagrafické mobilní 396 26 793 524
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 218 48 670 18 860
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 420 25 262 8 295
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 280 37 893 x
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 446 23 789 555
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 40 265 251 1 892
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 113 93 894 2 958
RTG dg konvenční angiokomplety 4 2 652 514 913
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 19 558 424 916
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 50 212 201 1 714
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 14 757 861 1 929
RTG dg speciální kardiokomplety 43 246 745 1 807
RTG dg CT konvenční 2 5 305 028 .
RTG dg CT spirální: 1-2 řady detektorů 3 3 536 685 1 109
RTG dg CT spirální: 4-12 řad detektorů 9 1 178 895 5 750
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 153 69 347 6 810
RTG dg radiofotografické 1 10 610 055 .
RTG dg mamografické II. kategorie 75 141 467 8 568
RTG dg mamografické I. kategorie 45 235 779 8 163
RTG dg - kostní denzitometry 67 158 359 3 748
RTG dg výše nespecifikované 7 1 515 722 387
RTG dg zubní intraorální 5 691 1 864 713
RTG dg zubní panoramatické 1 712 6 197 611
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 174 60 977 330
RTG terapeutické 23 461 307 5 214
RTG simulátory 18 589 448 2 766
CT simulátory 16 663 128 1 324
RTG terapeutické výše nespecifikované 0 0 0
Lineární urychlovače s jednou energií X 10 1 061 006 41 184
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 44 241 138 72 102
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 7 1 515 722 6 250
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Cs-137 1 10 610 055 .
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 1 10 610 055 .
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 15 707 337 372
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 9 1 178 895 3 507
Scintilační gama kamery planární 30 353 669 1 139
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 5 2 122 011 2 137
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 86 123 373 2 684
PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 1 10 610 055 .
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 16 663 128 3 002
Lithotryptory jen s UZ naváděním 10 1 061 006 92
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 25 424 402 282
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1 914 5 543 1 579
Ultrazvukové přístroje duplexní 508 20 886 1 111
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 1 034 10 261 2 803
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 2 131 4 979 1 843
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 450 23 578 1 135
Ultrazvukové kostní denzitometry 29 365 864 604
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 2 5 305 028 .
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 61 173 935 539
Substandardní dozimetrický systém 59 179 831 x
Automatický vodní fantom 39 272 053 x
Vyřezávačka stínících bloků 21 505 241 86
In vivo dozimetrie - polovodičová 39 272 053 x
In vivo dozimetrie - TLD 9 1 178 895 x
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 39 272 053 x
Portálové zobrazování (portal vision) 35 303 144 x
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 3 3 536 685 .
Biochemické analyzátory (automaty) 2 496 4 251 x
Hemodialyzační přístroje 2 442 4 345 x
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 18 589 448 5 081
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 78 136 026 5 878
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 2 5 305 028 .
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 2 5 305 028 .
Lasery operační a terapeutické 1 371 7 739 622
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 3 554 2 985 x
Hyperbarické komory jednomístné 6 1 768 343 x
Hyperbarické komory vícemístné 8 1 326 257 x
Přístroje pro mimotělní oběh 74 143 379 x
Laparoskopy 659 16 100 x
Systémy pro neuronavigaci 45 235 779 x
Duodenoskop 217 48 894 x
Gastroskop 867 12 238 x
Koloskop 786 13 499 x
Rektoskop 275 38 582 x
Kardiotokograf 1 570 6 758 x

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)