4.1.3 Počet zdravotnických zařízení v čase

Druh zařízení 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
101 - Fakultní nemocnice 11 11 10 10 10 10 10 10
102 - Nemocnice 148 147 146 146 145 145 142 146
105 - Nemocnice následné péče 30 31 32 32 34 32 37 37
110 - Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 70 72 73 73 73 75 37 35
111 - Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 9 9 8 8 8 8 8 8
112 - Psychiatrická léčebna 17 18 18 18 18 18 18 18
113 - Rehabilitační ústav 5 5 5 5 5 5 6 6
119 - Ostatní odborné léčebné ústavy 13 13 13 14 15 15 15 11
122 - Dětská psychiatrická léčebna 3 3 3 3 3 3 3 3
129 - Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 7 8 8 8 8 8 8 8
130 - Lázeňská léčebna 86 88 89 82 78 88 92 92
131 - Dětská lázeňská léčebna 1 1 1 0
141 - Dětská ozdravovna 7 6 6 5 4 4 5 4
180 - Hospic 15 16 16 16 17 17 18 18
190 - Další lůžkové zařízení 10 9 7 7 7 8 8 7
301 - Sdružené ambulantní zařízení - velké 80 84 85 89 90 87 87 88
302 - Sdružené ambulantní zařízení - malé 107 110 110 114 120 118 145 170
310 - Zdravotnické středisko 98 94 92 90 91 83 92 87
312 - Zařízení závodní preventivní péče 31 33 36 40 44 43 41 44
320 - Ordinace praktického lékaře pro dospělé 4 396 4 415 4 419 4 449 4 615 4 653 4 693 4 653
321 - Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 2 028 2 023 2 007 1 989 2 011 1 994 1 964 1 929
322 - Ordinace PL - stomatologa 5 453 5 560 5 599 5 629 5 768 5 805 5 835 5 788
323 - Ordinace PL - gynekologa 1 202 1 209 1 201 1 194 1 267 1 277 1 309 1 293
324 - Ordinace lékaře specialisty 6 806 6 914 6 996 7 127 7 854 8 024 8 283 8 312
340 - Samostatné zařízení psychologa 387 391 401 412 445 447 462 473
341 - Samostatné zařízení logopeda 265 269 274 276 293 300 311 317
350 - Domácí zdravotní péče 409 402 406 428 492 500 558 558
351 - Samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 890 920 936 1 011 1 124 1 161 1 253 1 324
352 - Samostat. zaříz. nelékaře - návštěvní služba sestry 58 58 49 43 46 48 49 51
354 - Zdravotní péče v ústavech sociální péče 3 4 6 7 30 65 186 199
359 - Samostatné zařízení nelékaře - jiné 145 143 153 176 248 273 340 375
360 - Samostatná stomatologická laboratoř 1 624 1 605 1 589 1 599 1 647 1 629 1 634 1 595
361 - Samostatná odborná laboratoř 181 167 162 161 174 171 191 193
370 - Samostatná transfuzní stanice 1 1 1 1 1 1 1 1
380 - Zařízení LPS 15 16 15 15 15 14 14 12
390 - Hemodialyzační středisko 39 40 42 42 50 54 57 59
398 - Zařízení pro léčbu drogových závislostí 6 6 6 7 10 10 12 17
399 - Ostatní ambulantní zařízení 71 79 82 81 100 105 105 105
420 - Dětský domov pro děti do let 33 32 32 31 32 30 27 26
430 - Dětské centrum 1 1 1 2 1 1 1 1
431 - Dětský stacionář 30 30 29 28 29 26 25 24
440 - Jesle 46 45 44 31 0
460 - Stacionář 18 18 15 14 17 14 15 15
461 - Psychoterapeutický stacionář 12 11 12 12 15 16 16 17
465 - Krizové centrum 4 4 4 4 4 4 4 5
476 - Záchytná stanice 16 17 17 17 18 18 18 18
480 - Zdravotnická dopravní služba 204 199 202 196 212 215 230 229
481 - Zdravotnická zachranná služba 14 14 14 14 14 14 14 14
483 - Výjezdová skupina záchranné služby 6 6 7 6 2 2 1 1
484 - Další zařízení záchranné služby 2 2 2 2 2 1 1 1
485 - Přeprava pacientů neodkladné péče 6 8 9 9 12
499 - Ostatní zvláštní zdravotnická zařízení 5 4 4 5 7 5 6 7
510 - Lékárna 2 536 2 574 2 637 2 698 2 771 2 705 2 737 2 715
511 - Ústavní lékárna 93 96 99 98 102 3 0
521 - Výdejna zdravotnických prostředků 189 190 187 196 208 206 216 218
523 - Oční optika 51 148 277 386 442 554 649 675
530 - Státní ústav pro kontrolu léčiv 1 1 1 1 1 1 1 1
600 - Státní zdravotní ústav 1 1 1 1 1 1 1 1
601 - Krajská hygienická stanice 14 14 14 14 14 14 14 14
605 - Zdravotní ústav 14 14 2 2 2 2 2 2
609 - Další zařízení hygienické služby 2 2 2 2 2 2 1 1
831 - IPVZ 1 1 1 1 1 1 1 .
832 - NCONZO 1 1 1 1 1 1 1 .
900 - Ostatní organizace MZ 7 7 7 7 7 7 6 .
950 - Ostatní zdravotnická zařízení 40 39 37 36 41 38 39 37
Celkem 28 068 28 451 28 751 29 218 30 914 31 188 32 064 32 080

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)