4.2.11 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek v krajích

Kraj
Typ lůžka Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj ČR celkem
Jednodenní péče 1 3,7 0 1 3 1 3,4 0 0 0 0,7 0 6 0 1,5
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 0,5 0,5 0,4 0,6 0,7 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Intenzívní péče o děti_1.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o těhotné ženy . . . . . . . . . . . . . . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 2,4 2,7 2,1 2,5 2,3 2,4 2,7 2,2 2,5 2,1 2,3 2,7 2,4 2,7 2,4
Akutní lůžková péče standardní 2,4 2,7 2,1 2,5 2,3 2,4 2,7 2,2 2,5 2,1 2,3 2,7 2,4 2,7 2,4
Dlouhodobá lůžková péče celkem 2,9 3,6 1,9 4,1 6,7 3,9 1,9 5,3 3,4 2,7 1,2 3,9 3,1 3,6 3,4
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Následná lůžková péče celkem 3,6 3,8 4,4 3,1 5,2 3,8 3,5 6,5 3,9 2,9 3,8 3,9 2,9 3,4 3,6
Následná intenzivní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Následná standardní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Celkem 1,8 2,5 1,8 2,3 2,5 2,1 2,1 2,2 2,5 1,9 1,8 2,3 2,1 2,2 2,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)