4.2.10 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek po letech

Rok
Typ lůžka 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 6 6
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 0,4 0,4 0,5 0,5
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 0,6 0,6 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 0 0 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 0 0 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 0,4 0,4 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 0,5 0,4 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 0,2 0,2 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 2 2 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 0,2 0,4 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 0 0 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 2 2,1 2,4 2,3
Akutní lůžková péče standardní 2 2,1 2,4 2,3
Dlouhodobá lůžková péče celkem 2,4 2,2 3,1 2,9
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 1,4 1,2 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 2,6 2,5 . .
Následná lůžková péče celkem 3 3 2,9 2,9
Následná intenzivní lůžková péče 0,7 1,7 . .
Následná standardní lůžková péče 3,1 3,1 . .
Celkem 1,8 1,9 2,1 2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)