4.2.10 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek po letech

Rok
Typ lůžka 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 0 0
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 0,4 0,4 0,4 0,5
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 0,6 0,6 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 0 0 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 0 0 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 0,3 0,4 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 0,6 0,6 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 0,3 0,3 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 0 0 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 2,2 2,2 2,5 2,6
Akutní lůžková péče standardní 2,2 2,2 2,5 2,6
Dlouhodobá lůžková péče celkem 3,3 4,1 3,4 3,2
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 1 1,2 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 3,6 4,2 . .
Následná lůžková péče celkem 4 3,8 3,9 3,6
Následná intenzivní lůžková péče 0,6 3,2 . .
Následná standardní lůžková péče 4,2 4,2 . .
Celkem 2,2 2,3 2,5 2,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)