4.2.12 Počet lůžek na SPBD podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Jednodenní péče Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 0 0 0 0 0 0
Nemocnice 3,7 0,5 2,7 3,3 3,6 2,1
Nemocnice následné péče 0 0 0 3,6 5,5 4,5
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0 0
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 0 0 0
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 18,9 18,9
Psychiatrická léčebna 0 0 0 3,1 2,9 2,9
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 4 4
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 0 0 0
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0,5 2,3 5,2 5,3 2,9
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 3,8 4,7 4,3
Hospic 0 0 0 1,4 1,6 1,6
Další lůžkové zařízení 0 0 0 0 0 0
Celkem 3,7 0,5 2,7 3,6 3,8 2,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)