4.2.12 Počet lůžek na SPBD podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Jednodenní péče Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 0 0,4 1,8 0,9 3,1 1,2
Nemocnice 1,8 0,5 2,1 1,6 2,9 1,4
Nemocnice následné péče 10 0 0 1 4 3,3
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0 0
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 0 0 0
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 0 0
Psychiatrická léčebna 0 0 1,4 4,8 3,1 2,7
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 0 0
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 3,2 0 3,2
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 7 7
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 6,7 4,9 5,8
Hospic 0 0 0 27,5 0 27,5
Další lůžkové zařízení 2,5 0 0 0 0 2,5
Celkem 2,2 0,4 1,9 2,7 3,3 1,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)