4.2.12 Počet lůžek na SPBD podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Jednodenní péče Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 0 0,6 2,6 2,5 5,7 1,7
Nemocnice 0,7 0,4 2,2 2,3 3,7 1,5
Nemocnice následné péče 0 0 0 1,6 3,6 3,7
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0 0
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 0 0 0
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 0 0
Psychiatrická léčebna 0 0 0 4,8 2,8 2,9
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 0 0
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 0 3,2 3,2
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 7 7
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 2,4 5,7 4,2
Hospic 0 0 0 6 3 4,6
Další lůžkové zařízení 1,2 0,5 0,9 0 0 1
Celkem 1 0,5 2,4 2,9 3,6 1,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)