4.2.12 Počet lůžek na SPBD podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Jednodenní péče Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 0 0,5 2,3 0 4 1,4
Nemocnice 0 0,5 2,8 3,5 4,3 2,1
Nemocnice následné péče 0 0 0 0 3,7 3,7
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0 0
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 0 0 0
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 3,7 3,7
Psychiatrická léčebna 0 0 0 0 3,2 3,2
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 3,3 3,3
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 3,9 3,6 3,7
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 3,8 3,8
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 5 2,9 3,1
Hospic 0 0 0 2,7 2 2,3
Další lůžkové zařízení 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0,5 2,7 3,6 3,4 2,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)