4.2.12 Počet lůžek na SPBD podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 0,4 1,9 0 2,3 1,2
Nemocnice 0,4 2,4 3,5 3,7 2
Nemocnice následné péče 0 0 0 0 0
Dětská ozdravovna 0 0 0 15,3 15,3
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 0 0
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 3 3
Psychiatrická léčebna 0 0 0 3,2 3,2
Rehabilitační ústav 0 0 0 3,4 3,4
Léčebna tuberkul. a respir. nemocí (TRN) 0 0 0 0 0
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 3,3 3,3
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 3,5 4,2 3,6
Hospic 0 0 0 2,9 2,9
Další lůžkové zařízení 0 0 0 0 0
Celkem 0,4 2,2 3,5 4,3 1,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)