4.2.12 Počet lůžek na SPBD podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Jednodenní péče Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 0 0,5 2,5 2 4,8 1,6
Nemocnice 1,6 0,5 2,4 3 3,7 1,9
Nemocnice následné péče 0 0 0 3,7 4,1 4
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0 0
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 2 3,1 2,8
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 5,3 5,3
Psychiatrická léčebna 0 0 0 3,7 3,1 3,1
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 4,5 4,5
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 3,9 3,8 3,8
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0,5 2,2 4,7 3,8 3,6
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 4,2 3,9 4
Hospic 0 0 0 2,5 2,7 2,6
Další lůžkové zařízení 1,2 0,5 1,1 5,6 3 1,6
Celkem 1,5 0,5 2,4 3,4 3,6 2,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)