4.2.12 Počet lůžek na SPBD podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 0,4 2,2 3,6 3,3 1,3
Nemocnice 0,5 2,2 2,5 3 1,6
Nemocnice následné péče 0,4 2 3,5 3,3 3,3
Dětská ozdravovna 0 0 0 15,3 15,3
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 2,8 2,8
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 3,9 5,1 5
Psychiatrická léčebna 0 0 3,2 3,1 3,1
Rehabilitační ústav 0 0 0 4,1 4,1
Léčebna tuberkul. a respir. nemocí (TRN) 0 0 0 3,8 3,8
Ostatní odborné léčebné ústavy 3,3 2,6 4,5 3,7 3,7
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 3,9 4,1 4
Hospic 0 0 2,3 2,7 2,4
Další lůžkové zařízení 1 1,1 3,2 4,5 1,7
Celkem 0,5 2,2 3,3 3,4 1,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)