4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

Rok
Typ lůžka 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 6 6
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 2,3 2,1 1,8 1,8
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 2,9 2,8 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 0 0 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 0 0 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 3,6 2,2 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 3 3,2 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 0,9 0,8 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 6 6 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 1,1 1,1 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 0 0 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 5 4,8 4,7 4,5
Akutní lůžková péče standardní 5 4,8 4,7 4,5
Dlouhodobá lůžková péče celkem 18,1 17 30,1 31,1
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 20 20 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 17,9 16,7 . .
Následná lůžková péče celkem 19,7 18,5 18,4 19,5
Následná intenzivní lůžková péče 6,7 10,1 . .
Následná standardní lůžková péče 20,2 19,1 . .
Celkem 6,9 6,5 6,3 6,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)