4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

Rok
Typ lůžka 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 1,1 1,1
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 2,4 2,5 2,2 2,3
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 3,7 3,3 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 2,6 2,5 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 2,3 2,2 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 3,5 3,2 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 3,1 3,4 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 1,4 1,5 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 3,4 3,4 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 3,5 3,5 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 2 1,8 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 1,5 1,4 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 6,6 6 5,6 5,6
Akutní lůžková péče standardní 6,6 6 5,6 5,6
Dlouhodobá lůžková péče celkem 23 19,5 21,3 18,9
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 8 11,3 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 24,4 25,5 . .
Následná lůžková péče celkem 19,1 19,6 22,8 18,5
Následná intenzivní lůžková péče 10 29,1 . .
Následná standardní lůžková péče 19,2 19,2 . .
Celkem 7,6 7,1 6,7 6,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)