4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

Rok
Typ lůžka 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 7,4 6,9
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 2,2 2,5 2 1,8
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 3,5 3,6 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 1,5 2,9 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 0 0 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 3,1 3,9 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 2,9 2,8 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 1 0,9 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 0 2,7 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 1,9 2,5 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 4 4 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 0 0 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 5,2 4,8 4,4 4
Akutní lůžková péče standardní 5,2 4,8 4,4 4
Dlouhodobá lůžková péče celkem 26,6 28,3 21 19,8
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 20 20 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 27 28,9 . .
Následná lůžková péče celkem 18 18 19,6 17,4
Následná intenzivní lůžková péče 3,6 4,5 . .
Následná standardní lůžková péče 19,7 20,6 . .
Celkem 6,9 6,5 6,3 5,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)