4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

Rok
Typ lůžka 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 2,8 0
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 2,6 2,6 2,8 2,8
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 1,4 1,4 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 0 0 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 2 1,9 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 3,2 3,1 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 3 3,4 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 1,9 1,9 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 4 4 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 16,7 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 4,6 4,7 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 2,4 3,1 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 5,2 5 5,3 4,7
Akutní lůžková péče standardní 5,2 5 5,3 4,7
Dlouhodobá lůžková péče celkem 21,7 22,2 24,9 20,1
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 20 26,5 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 21,8 22 . .
Následná lůžková péče celkem 19,1 19 18,3 18,1
Následná intenzivní lůžková péče 2,8 2,9 . .
Následná standardní lůžková péče 22,7 24,3 . .
Celkem 7,1 6,9 7,3 6,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)