4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

Rok
Typ lůžka 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 0 0
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 1,8 2,3 2,8 2,5
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 3,4 4,4 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 4,4 4 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 3 2,9 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 3,1 6,1 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 4 3,7 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 0,7 0,7 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 3 3 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 3 3 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 1,5 1,5 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 4,9 4,5 4,8 4,7
Akutní lůžková péče standardní 4,9 4,5 4,8 4,7
Dlouhodobá lůžková péče celkem 21,8 24,6 28,1 24
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 0 0 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 21,8 24,6 . .
Následná lůžková péče celkem 17,6 18,9 21,5 18,6
Následná intenzivní lůžková péče 3,6 6,9 . .
Následná standardní lůžková péče 18,5 20,4 . .
Celkem 6 5,8 6,6 6,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)