4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

Rok
Typ lůžka 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 7,3 0
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 2,5 2,5 2,5 1,8
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 3 2,7 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 4,3 3,2 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 0 0 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 2,9 3 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 3,2 3,2 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 1,4 1,5 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 3,8 2,7 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 4 1,3 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 5,6 5,4 4,8 4,3
Akutní lůžková péče standardní 5,6 5,4 4,8 4,3
Dlouhodobá lůžková péče celkem 12,1 12,1 24,4 15,4
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 12,1 12,1 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 0 0 . .
Následná lůžková péče celkem 16,3 15,8 16,8 15
Následná intenzivní lůžková péče 4 5,4 . .
Následná standardní lůžková péče 17,9 16,8 . .
Celkem 6,1 5,9 5,5 4,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)