4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

Rok
Typ lůžka 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 0 0
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 2,3 2,6 2,7 2,5
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 0,7 1,2 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 0 0 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 0 0 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 1,5 1,9 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 5,6 4,9 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 4,6 3,5 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 1,2 2,4 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 0 0 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 5,6 5,9 6,3 5,7
Akutní lůžková péče standardní 5,6 5,9 6,3 5,7
Dlouhodobá lůžková péče celkem 24,3 27,5 26 28
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 0 55 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 24,3 25,8 . .
Následná lůžková péče celkem 34,1 29,6 55,9 32,3
Následná intenzivní lůžková péče 2,5 3,7 . .
Následná standardní lůžková péče 38,2 31,2 . .
Celkem 6,8 7,4 8,1 7,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)