4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 0 0 0 0 0
Nemocnice 2,4 5,2 18,9 25 5,3
Nemocnice následné péče 0 0 0 0 0
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 11,5 11,5
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 0
Psychiatrická léčebna 0 0 0 15,7 15,7
Rehabilitační ústav 0 0 0 14,3 14,3
Léčebna tuberkul. a respir. nemocí (TRN) 0 0 0 17,1 17,1
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 300 19,9 21,4
Hospic 0 0 0 0 0
Další lůžkové zařízení 0 0 0 0 0
Celkem 2,4 5,2 21,7 16,8 7,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)