4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Jednodenní péče Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 0 0 0 0 0 0
Nemocnice 7,4 2 4,3 12,6 19,2 4,8
Nemocnice následné péče 0 0 0 79,6 18 26,3
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0 0
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 0 0 0
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 41,5 41,5
Psychiatrická léčebna 0 0 0 13,3 20,2 19
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 16,9 16,9
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 0 0 0
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 1,6 6,2 35 17,3 9,6
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 31,5 26,2 28,2
Hospic 0 0 0 4,8 0 4,8
Další lůžkové zařízení 0 0 0 0 0 0
Celkem 7,4 2 4,4 21 19,6 6,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)