4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 0 0 0 0 0
Nemocnice 2,5 4,7 23,5 16,2 4,9
Nemocnice následné péče 0 0 78,3 17,4 29,3
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 0 0
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 20,8 20,8
Psychiatrická léčebna 0 0 13,3 23,1 21,3
Rehabilitační ústav 0 0 0 15,7 15,7
Léčebna tuberkul. a respir. nemocí (TRN) 0 0 0 0 0
Ostatní odborné léčebné ústavy 2,8 7,1 43,8 11,7 9,7
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 33,3 20,1 22,6
Hospic 0 0 13,1 0 13,1
Další lůžkové zařízení 0 0 0 0 0
Celkem 2,5 4,8 28,3 18 6,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)