4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Jednodenní péče Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 0 2,2 4,5 14,1 73,4 4,3
Nemocnice 4,3 2,8 4,2 15,5 13,6 4,3
Nemocnice následné péče 8 0 0 4,4 20,6 15,7
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0 0
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 0 0 0
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 0 0
Psychiatrická léčebna 0 0 4 78,8 12,5 10,2
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 0 0
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 35 0 35
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 7,2 7,2
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 7,8 20,5 10,5
Hospic 0 0 0 9,2 0 9,2
Další lůžkové zařízení 11,2 0 0 0 0 11,2
Celkem 5,8 2,4 4,4 9,8 16,5 4,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)