4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Jednodenní péče Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 0 2,8 4,1 0 0 3,9
Nemocnice 0 2,3 5,2 24,4 19,3 5,6
Nemocnice následné péče 0 0 0 20 0 20
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0 0
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 0 0 0
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 13,3 13,3
Psychiatrická léčebna 0 0 0 0 19 19
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 0 0
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 0 15 15
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 24,1 24,1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 25,9 17,1 23,8
Hospic 0 0 0 13,5 0 13,5
Další lůžkové zařízení 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 2,5 4,7 24 18,6 6,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)