4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Jednodenní péče Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 0 2,7 4,1 0 0 3,8
Nemocnice 0 3 5,3 66,3 21,7 5,6
Nemocnice následné péče 0 0 0 32 0 32
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0 0
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 0 0 0
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 22 22
Psychiatrická léčebna 0 0 0 0 21,3 21,3
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 0 0
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 0 15 15
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 24,1 24,1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 27,1 22,4 25
Hospic 0 0 0 15,4 0 15,4
Další lůžkové zařízení 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 2,8 4,8 28,1 21,5 6,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)