4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Jednodenní péče Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 0 2,3 5,8 0 63,1 5,1
Nemocnice 0 2 5,1 17,8 22,8 5,1
Nemocnice následné péče 0 0 0 0 16,1 16,1
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0 0
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 0 0 0
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 40 40
Psychiatrická léčebna 0 0 0 0 15,6 15,6
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 16,7 16,7
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 14,1 20,8 18,3
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 26,1 26,1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 60 33,1 35
Hospic 0 0 0 14,7 14 14,4
Další lůžkové zařízení 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 2,1 5,2 18,8 20,8 6,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)