4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 2,2 4,2 0 0 3,6
Nemocnice 2 5 20 21,4 4,6
Nemocnice následné péče 0 0 0 0 0
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 0 0
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 15,5 15,5
Psychiatrická léčebna 0 0 0 16,9 16,9
Rehabilitační ústav 0 0 0 19,5 19,5
Léčebna tuberkul. a respir. nemocí (TRN) 0 0 0 22,4 22,4
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 20,9 20,9
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 22 27,4 26
Hospic 0 0 17,6 13,6 15,4
Další lůžkové zařízení 5,6 6 0 0 5,9
Celkem 2,1 4,8 21,3 20,5 5,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)