4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Jednodenní péče Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 0 0 0 0 0 0
Nemocnice 0 2,2 4,6 18,2 17,4 4,7
Nemocnice následné péče 0 0 0 0 19,6 19,6
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0 0
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 0 20,7 20,7
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 0 0
Psychiatrická léčebna 0 0 0 0 30 30
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 0 0
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 0 16,7 16,7
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 0 0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 0 16,5 16,5
Hospic 0 0 0 16,2 0 16,2
Další lůžkové zařízení 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 2,2 4,6 16,7 19,8 5,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)