4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Jednodenní péče Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 0 2,6 7,8 0 8 6,1
Nemocnice 0 2,5 4,7 22,9 41,8 5,6
Nemocnice následné péče 0 0 0 30 0 30
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 101,7 101,7
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 0 0 0
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 3,3 3,3
Psychiatrická léčebna 0 0 0 0 37,3 37,3
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 26,5 26,5
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 0 0 0
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 17 0 17
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 206 61,3 86,5
Hospic 0 0 0 11,7 0 11,7
Další lůžkové zařízení 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 2,5 5,7 28 32,3 7,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)