4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Jednodenní péče Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 0 2,4 4,6 10,2 34,4 4,3
Nemocnice 3,5 2,2 4,6 19,4 20,1 4,9
Nemocnice následné péče 8 0 0 25,5 17,5 19,2
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 101,7 101,7
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 8,6 7,4 7,6
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 18,3 18,3
Psychiatrická léčebna 0 0 4 20,2 17,2 16,3
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 17,7 17,7
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 28,6 8 9
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 19,7 21 20,9
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 19,2 19,2 19,2
Hospic 0 0 0 9,3 12,1 10,2
Další lůžkové zařízení 11,2 0 0 30 3,9 7,7
Celkem 3,8 2,3 4,6 18,7 18,1 5,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)