4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Jednodenní péče Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 0 2,8 5,2 38,1 43,4 4,9
Nemocnice 3,7 2,2 4,8 20,6 19,7 5
Nemocnice následné péče 0 0 0 27 19,9 22
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0 0
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 9,9 18,4 15,5
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 28,4 28,4
Psychiatrická léčebna 0 0 0 17,4 16 16,1
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 22,2 22,2
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 14,6 18,1 17,7
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 1,6 6,6 24,5 22 17,7
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 24,8 18,8 20,3
Hospic 0 0 0 9,4 10,4 9,8
Další lůžkové zařízení 3,5 0,8 5,1 27,3 12,3 5,1
Celkem 3,6 2,4 4,9 20,7 18,9 6,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)