4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

Absolutně Na 10 000 obyv
Typ lůžka Rok
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 3 3 . . 0,1 0,1
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 226 226 207 213 3,9 3,9 3,5 3,7
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 20 20 . . 0,3 0,3 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 0 0 . . 0 0 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 0 0 . . 0 0 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 61 75 . . 1 1,3 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 95 88 . . 1,6 1,5 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 32 25 . . 0,5 0,4 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 0 0 . . 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 12 12 . . 0,2 0,2 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 6 6 . . 0,1 0,1 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 0 0 . . 0 0 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 1 970 1 967 1 974 1 977 33,6 33,6 33,8 33,9
Akutní lůžková péče standardní 1 970 1 967 1 974 1 977 33,6 33,6 33,8 33,9
Dlouhodobá lůžková péče celkem 80 80 242 247 1,4 1,4 4,1 4,2
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 8 8 . . 0,1 0,1 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 72 72 . . 1,2 1,2 . .
Následná lůžková péče celkem 1 717 1 717 1 558 1 568 29,3 29,4 26,7 26,9
Následná intenzivní lůžková péče 20 70 . . 0,3 1,2 . .
Následná standardní lůžková péče 1 697 1 647 . . 29 28,2 . .
Celkem 3 993 3 990 3 984 4 008 68,2 68,2 68,3 68,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)