4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

Absolutně Na 10 000 obyv
Typ lůžka Rok
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 12 12 . . 0,1 0,1
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 393 392 392 397 4,8 4,8 4,8 4,8
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 23 23 . . 0,3 0,3 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 10 10 . . 0,1 0,1 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 17 17 . . 0,2 0,2 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 87 83 . . 1,1 1 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 133 136 . . 1,6 1,7 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 81 81 . . 1 1 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 6 6 . . 0,1 0,1 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 17 17 . . 0,2 0,2 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 4 4 . . 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 15 15 . . 0,2 0,2 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 3 523 3 470 3 441 3 436 42,7 42,1 41,9 41,8
Akutní lůžková péče standardní 3 523 3 470 3 441 3 436 42,7 42,1 41,9 41,8
Dlouhodobá lůžková péče celkem 345 384 893 815 4,2 4,7 10,9 9,9
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 10 93 . . 0,1 1,1 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 335 291 . . 4,1 3,5 . .
Následná lůžková péče celkem 1 860 1 837 1 323 1 434 22,6 22,3 16,1 17,5
Následná intenzivní lůžková péče 3 101 . . 0 1,2 . .
Následná standardní lůžková péče 1 857 1 736 . . 22,5 21,1 . .
Celkem 6 121 6 083 6 061 6 094 74,2 73,9 73,8 74,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)