4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

Absolutně Na 10 000 obyv
Typ lůžka Rok
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 125 125 . . 0,9 0,9
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 494 681 363 350 3,8 5,2 2,7 2,6
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 16 13 . . 0,1 0,1 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 8 26 . . 0,1 0,2 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 0 0 . . 0 0 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 175 337 . . 1,3 2,6 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 178 180 . . 1,4 1,4 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 90 86 . . 0,7 0,7 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 0 10 . . 0 0,1 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 13 15 . . 0,1 0,1 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 14 14 . . 0,1 0,1 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 0 0 . . 0 0 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 3 791 3 629 3 881 3 860 29 27,5 29 28,5
Akutní lůžková péče standardní 3 791 3 629 3 881 3 860 29 27,5 29 28,5
Dlouhodobá lůžková péče celkem 889 819 848 705 6,8 6,2 6,3 5,2
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 38 38 . . 0,3 0,3 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 851 781 . . 6,5 5,9 . .
Následná lůžková péče celkem 2 642 2 781 2 738 2 927 20,2 21,1 20,4 21,6
Následná intenzivní lůžková péče 57 114 . . 0,4 0,9 . .
Následná standardní lůžková péče 2 585 2 667 . . 19,7 20,2 . .
Celkem 7 816 7 910 7 955 7 967 59,7 59,9 59,4 58,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)