4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

Absolutně Na 10 000 obyv
Typ lůžka Rok
2014 2015 2016 2014 2015 2016
Jednodenní péče . . 125 . . 0,9
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 494 681 363 3,8 5,2 2,7
Intenzívní péče o děti 1.stupeň 16 13 . 0,1 0,1 .
Intenzívní péče o děti 2.stupeň 8 26 . 0,1 0,2 .
Intenzívní péče o děti 3.stupeň 0 0 . 0 0 .
Intenzívní péče o dospělé 1.stupeň 175 337 . 1,3 2,6 .
Intenzívní péče o dospělé 2.stupeň 178 180 . 1,4 1,4 .
Intenzívní péče o dospělé 3.stupeň 90 86 . 0,7 0,7 .
Intenzívní péče o těhotné ženy 0 10 . 0 0,1 .
Neonatologická intenzívní péče 1.stupeň 13 15 . 0,1 0,1 .
Neonatologická intenzívní péče 2.stupeň 14 14 . 0,1 0,1 .
Neonatologická intenzívní péče 3.stupeň 0 0 . 0 0 .
Akutní lůžková péče standardní celkem 3 791 3 629 3 881 29 27,5 29
Akutní lůžková péče standardní 3 791 3 629 3 881 29 27,5 29
Dlouhodobá lůžková péče celkem 889 819 848 6,8 6,2 6,3
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 38 38 . 0,3 0,3 .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 851 781 . 6,5 5,9 .
Následná lůžková péče celkem 2 642 2 781 2 738 20,2 21,1 20,4
Následná intenzivní lůžková péče 57 114 . 0,4 0,9 .
Následná standardní lůžková péče 2 585 2 667 . 19,7 20,2 .
Celkem 7 816 7 910 7 955 59,7 59,9 59,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)