4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

Absolutně Na 10 000 obyv
Typ lůžka Rok
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 16 0 . . 0,3 0
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 276 277 249 260 4,8 4,8 4,3 4,5
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 5 5 . . 0,1 0,1 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 0 0 . . 0 0 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 8 8 . . 0,1 0,1 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 94 90 . . 1,6 1,6 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 33 38 . . 0,6 0,7 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 86 86 . . 1,5 1,5 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 4 4 . . 0,1 0,1 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 5 0 . . 0,1 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 25 30 . . 0,4 0,5 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 16 16 . . 0,3 0,3 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 2 559 2 536 2 494 2 439 44,6 44,1 43,1 42
Akutní lůžková péče standardní 2 559 2 536 2 494 2 439 44,6 44,1 43,1 42
Dlouhodobá lůžková péče celkem 1 535 1 579 300 250 26,7 27,4 5,2 4,3
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 85 86 . . 1,5 1,5 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 1 450 1 493 . . 25,3 25,9 . .
Následná lůžková péče celkem 571 542 1 927 1 922 9,9 9,4 33,3 0
Následná intenzivní lůžková péče 15 20 . . 0,3 0,3 . .
Následná standardní lůžková péče 556 522 . . 9,7 9,1 . .
Celkem 4 941 4 934 4 986 4 871 86,1 85,7 86,2 83,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)