4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

Absolutně Na 10 000 obyv
Typ lůžka Rok
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 54 83 . . 0,4 0,6
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 1 409 1 755 1 388 1 336 11,3 13,9 10,8 10,3
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 116 120 . . 0,9 1 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 41 61 . . 0,3 0,5 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 37 37 . . 0,3 0,3 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 575 591 . . 4,6 4,7 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 277 291 . . 2,2 2,3 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 253 247 . . 2 2 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 13 262 . . 0,1 2,1 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 20 15 . . 0,2 0,1 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 37 100 . . 0,3 0,8 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 40 31 . . 0,3 0,2 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 6 804 6 587 6 653 6 802 54,4 52,2 52 52,5
Akutní lůžková péče standardní 6 804 6 587 6 653 6 802 54,4 52,2 52 52,5
Dlouhodobá lůžková péče celkem 591 604 415 614 4,7 4,8 3,2 4,7
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 20 24 . . 0,2 0,2 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 571 580 . . 4,6 4,6 . .
Následná lůžková péče celkem 2 955 2 948 3 336 2 843 23,6 23,4 26,1 22
Následná intenzivní lůžková péče 91 463 . . 0,7 3,7 . .
Následná standardní lůžková péče 2 864 2 485 . . 22,9 19,7 . .
Celkem 11 759 11 894 11 846 11 678 94 94,2 92,5 90,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)