4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

Absolutně Na 10 000 obyv
Typ lůžka Rok
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 0 0 . . 0 0
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 164 164 147 164 3,2 3,2 2,8 3,2
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 23 23 . . 0,4 0,4 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 2 2 . . 0 0 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 1 1 . . 0 0 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 56 56 . . 1,1 1,1 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 48 48 . . 0,9 0,9 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 34 34 . . 0,7 0,7 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 0 0 . . 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 0 0 . . 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 0 0 . . 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 0 0 . . 0 0 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 1 776 1 806 1 782 1 802 34,4 35 34,5 34,8
Akutní lůžková péče standardní 1 776 1 806 1 782 1 802 34,4 35 34,5 34,8
Dlouhodobá lůžková péče celkem 365 616 295 295 7,1 11,9 5,7 5,7
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 10 10 . . 0,2 0,2 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 355 606 . . 6,9 11,7 . .
Následná lůžková péče celkem 1 494 1 221 1 538 1 522 28,9 23,7 29,7 29,4
Následná intenzivní lůžková péče 10 408 . . 0,2 7,9 . .
Následná standardní lůžková péče 1 484 813 . . 28,8 15,7 . .
Celkem 3 799 3 807 3 762 3 783 73,6 73,7 72,8 73

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)