4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

Absolutně Na 10 000 obyv
Typ lůžka Rok
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 0 0 . . 0 0
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 295 396 308 284 4,6 6,2 4,9 4,5
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 16 16 . . 0,3 0,3 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 9 9 . . 0,1 0,1 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 12 12 . . 0,2 0,2 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 82 183 . . 1,3 2,9 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 99 99 . . 1,6 1,6 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 63 63 . . 1 1 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 3 3 . . 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 3 3 . . 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 0 0 . . 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 8 8 . . 0,1 0,1 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 2 564 2 564 2 548 2 679 40,3 40,4 40,2 42,3
Akutní lůžková péče standardní 2 564 2 564 2 548 2 679 40,3 40,4 40,2 42,3
Dlouhodobá lůžková péče celkem 295 355 492 471 4,6 5,6 7,8 7,4
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 0 0 . . 0 0 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 295 355 . . 4,6 5,6 . .
Následná lůžková péče celkem 1 610 1 503 1 439 1 424 25,3 23,7 22,7 22,5
Následná intenzivní lůžková péče 20 60 . . 0,3 0,9 . .
Následná standardní lůžková péče 1 590 1 443 . . 25 22,7 . .
Celkem 4 764 4 818 4 787 4 858 74,9 75,9 75,5 76,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)