4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

Absolutně Na 10 000 obyv
Typ lůžka Rok
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 0 0 . . 0 0
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 641 679 637 619 5,3 5,6 5,3 5,1
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 29 26 . . 0,2 0,2 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 21 22 . . 0,2 0,2 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 12 14 . . 0,1 0,1 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 162 206 . . 1,3 1,7 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 217 216 . . 1,8 1,8 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 139 134 . . 1,1 1,1 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 6 6 . . 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 0 0 . . 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 32 32 . . 0,3 0,3 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 23 23 . . 0,2 0,2 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 4 830 4 796 4 812 4 723 39,6 39,5 39,8 39,2
Akutní lůžková péče standardní 4 830 4 796 4 812 4 723 39,6 39,5 39,8 39,2
Dlouhodobá lůžková péče celkem 315 273 397 402 2,6 2,2 3,3 3,3
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 13 13 . . 0,1 0,1 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 302 260 . . 2,5 2,1 . .
Následná lůžková péče celkem 2 954 3 023 3 034 3 109 24,2 24,9 25,1 25,8
Následná intenzivní lůžková péče 318 283 . . 2,6 2,3 . .
Následná standardní lůžková péče 2 636 2 740 . . 21,6 22,5 . .
Celkem 8 740 8 771 8 880 8 853 71,7 72,2 73,4 73,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)