4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

Absolutně Na 10 000 obyv
Typ lůžka Rok
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 14 0 . . 0,3 0
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 218 214 224 204 5 4,9 5,1 4,6
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 3 3 . . 0,1 0,1 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 13 13 . . 0,3 0,3 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 0 0 . . 0 0 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 63 75 . . 1,4 1,7 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 80 70 . . 1,8 1,6 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 49 43 . . 1,1 1 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 0 0 . . 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 0 0 . . 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 6 6 . . 0,1 0,1 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 4 4 . . 0,1 0,1 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 1 783 1 747 1 691 1 625 40,6 39,8 38,4 36,8
Akutní lůžková péče standardní 1 783 1 747 1 691 1 625 40,6 39,8 38,4 36,8
Dlouhodobá lůžková péče celkem 23 23 96 96 0,5 0,5 2,2 2,2
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 23 23 . . 0,5 0,5 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 0 0 . . 0 0 . .
Následná lůžková péče celkem 714 718 698 693 16,3 16,3 15,8 15,7
Následná intenzivní lůžková péče 20 20 . . 0,5 0,5 . .
Následná standardní lůžková péče 694 698 . . 15,8 15,9 . .
Celkem 2 738 2 702 2 723 2 618 62,4 61,5 61,8 59,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)