4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

Absolutně Na 10 000 obyv
Typ lůžka Rok
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 22 35 . . 0,7 1,2
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 97 97 121 144 3,2 3,2 4,1 4,9
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 3 3 . . 0,1 0,1 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 1 1 . . 0 0 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 4 4 . . 0,1 0,1 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 53 53 . . 1,8 1,8 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 15 10 . . 0,5 0,3 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 9 14 . . 0,3 0,5 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 0 0 . . 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 8 8 . . 0,3 0,3 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 3 3 . . 0,1 0,1 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 1 1 . . 0 0 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 1 010 1 010 1 004 832 33,7 33,8 33,8 28,1
Akutní lůžková péče standardní 1 010 1 010 1 004 832 33,7 33,8 33,8 28,1
Dlouhodobá lůžková péče celkem 250 247 334 323 8,3 8,3 11,3 10,9
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 20 20 . . 0,7 0,7 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 230 227 . . 7,7 7,6 . .
Následná lůžková péče celkem 473 397 333 337 15,8 13,3 11,2 11,4
Následná intenzivní lůžková péče 80 80 . . 2,7 2,7 . .
Následná standardní lůžková péče 393 317 . . 13,1 10,6 . .
Celkem 1 830 1 751 1 814 1 671 61 58,7 61,1 56,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)