4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

Absolutně Na 10 000 obyv
Typ lůžka Rok
2014 2015 2016 2014 2015 2016
Jednodenní péče . . 22 . . 0,7
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 97 97 121 3,2 3,2 4,1
Intenzívní péče o děti 1.stupeň 3 3 . 0,1 0,1 .
Intenzívní péče o děti 2.stupeň 1 1 . 0 0 .
Intenzívní péče o děti 3.stupeň 4 4 . 0,1 0,1 .
Intenzívní péče o dospělé 1.stupeň 53 53 . 1,8 1,8 .
Intenzívní péče o dospělé 2.stupeň 15 10 . 0,5 0,3 .
Intenzívní péče o dospělé 3.stupeň 9 14 . 0,3 0,5 .
Intenzívní péče o těhotné ženy 0 0 . 0 0 .
Neonatologická intenzívní péče 1.stupeň 8 8 . 0,3 0,3 .
Neonatologická intenzívní péče 2.stupeň 3 3 . 0,1 0,1 .
Neonatologická intenzívní péče 3.stupeň 1 1 . 0 0 .
Akutní lůžková péče standardní celkem 1 010 1 010 1 004 33,7 33,8 33,8
Akutní lůžková péče standardní 1 010 1 010 1 004 33,7 33,8 33,8
Dlouhodobá lůžková péče celkem 250 247 334 8,3 8,3 11,3
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 20 20 . 0,7 0,7 .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 230 227 . 7,7 7,6 .
Následná lůžková péče celkem 473 397 333 15,8 13,3 11,2
Následná intenzivní lůžková péče 80 80 . 2,7 2,7 .
Následná standardní lůžková péče 393 317 . 13,1 10,6 .
Celkem 1 830 1 751 1 814 61 58,7 61,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)