4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

Absolutně Na 10 000 obyv
Typ lůžka Rok
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 6 6 . . 0,1 0,1
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 755 764 751 752 6,4 6,5 6,4 6,4
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 21 21 . . 0,2 0,2 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 66 72 . . 0,6 0,6 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 9 9 . . 0,1 0,1 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 198 188 . . 1,7 1,6 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 243 241 . . 2,1 2,1 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 163 178 . . 1,4 1,5 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 6 6 . . 0,1 0,1 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 39 39 . . 0,3 0,3 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 0 0 . . 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 10 10 . . 0,1 0,1 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 5 476 5 413 5 404 5 435 46,8 46,1 45,8 45,9
Akutní lůžková péče standardní 5 476 5 413 5 404 5 435 46,8 46,1 45,8 45,9
Dlouhodobá lůžková péče celkem 91 228 171 173 0,8 1,9 1,5 1,5
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 19 62 . . 0,2 0,5 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 72 166 . . 0,6 1,4 . .
Následná lůžková péče celkem 2 129 2 031 2 084 2 160 18,2 17,3 17,7 18,3
Následná intenzivní lůžková péče 0 0 . . 0 0 . .
Následná standardní lůžková péče 2 129 2 031 . . 18,2 17,3 . .
Celkem 8 451 8 436 8 416 8 526 72,2 71,9 71,4 72,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)