4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

Absolutně Na 10 000 obyv
Typ lůžka Rok
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 0 0 . . 0 0
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 330 328 300 312 5,2 5,1 4,7 4,9
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 10 10 . . 0,2 0,2 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 9 9 . . 0,1 0,1 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 8 8 . . 0,1 0,1 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 97 102 . . 1,5 1,6 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 106 106 . . 1,7 1,7 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 56 51 . . 0,9 0,8 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 6 6 . . 0,1 0,1 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 17 17 . . 0,3 0,3 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 16 14 . . 0,3 0,2 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 5 5 . . 0,1 0,1 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 2 438 2 442 2 443 2 419 38,3 38,3 38,2 37,8
Akutní lůžková péče standardní 2 438 2 442 2 443 2 419 38,3 38,3 38,2 37,8
Dlouhodobá lůžková péče celkem 96 96 40 91 1,5 1,5 0,6 1,4
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 10 10 . . 0,2 0,2 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 86 86 . . 1,4 1,3 . .
Následná lůžková péče celkem 1 110 1 123 1 174 1 132 17,4 17,6 18,4 17,7
Následná intenzivní lůžková péče 77 180 . . 1,2 2,8 . .
Následná standardní lůžková péče 1 033 943 . . 16,2 14,8 . .
Celkem 3 974 3 989 3 957 3 954 62,4 62,6 61,9 61,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)