4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

Absolutně Na 10 000 obyv
Typ lůžka Rok
2014 2015 2016 2014 2015 2016
Jednodenní péče . . 0 . . 0
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 273 286 280 4,9 5,2 5,1
Intenzívní péče o děti 1.stupeň 5 6 . 0,1 0,1 .
Intenzívní péče o děti 2.stupeň 1 1 . 0 0 .
Intenzívní péče o děti 3.stupeň 4 3 . 0,1 0,1 .
Intenzívní péče o dospělé 1.stupeň 119 126 . 2,2 2,3 .
Intenzívní péče o dospělé 2.stupeň 66 62 . 1,2 1,1 .
Intenzívní péče o dospělé 3.stupeň 56 55 . 1 1 .
Intenzívní péče o těhotné ženy 0 0 . 0 0 .
Neonatologická intenzívní péče 1.stupeň 13 20 . 0,2 0,4 .
Neonatologická intenzívní péče 2.stupeň 2 2 . 0 0 .
Neonatologická intenzívní péče 3.stupeň 7 11 . 0,1 0,2 .
Akutní lůžková péče standardní celkem 2 558 2 561 2 523 46,4 46,5 45,8
Akutní lůžková péče standardní 2 558 2 561 2 523 46,4 46,5 45,8
Dlouhodobá lůžková péče celkem 488 488 399 8,8 8,9 7,2
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 0 55 . 0 1 .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 488 433 . 8,8 7,9 .
Následná lůžková péče celkem 932 1 072 1 169 16,9 19,4 21,2
Následná intenzivní lůžková péče 8 8 . 0,1 0,1 .
Následná standardní lůžková péče 924 1 064 . 16,7 19,3 .
Celkem 4 251 4 407 4 371 77 79,9 79,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)