4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

Absolutně Na 10 000 obyv
Typ lůžka Rok
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 252 264 . . 0,2 0,2
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 5 768 6 456 5 569 5 519 5,5 6,1 5,3 5,2
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 306 305 . . 0,3 0,3 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 182 227 . . 0,2 0,2 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 112 113 . . 0,1 0,1 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 1 939 2 277 . . 1,8 2,2 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 1 619 1 619 . . 1,5 1,5 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 1 128 1 114 . . 1,1 1,1 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 44 303 . . 0 0,3 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 160 159 . . 0,2 0,2 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 149 215 . . 0,1 0,2 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 129 124 . . 0,1 0,1 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 43 135 42 582 42 690 42 580 40,9 40,4 40,4 40,1
Akutní lůžková péče standardní 43 135 42 582 42 690 42 580 40,9 40,4 40,4 40,1
Dlouhodobá lůžková péče celkem 5 368 6 011 5 189 5 184 5,1 5,7 4,9 4,9
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 261 447 . . 0,2 0,4 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 5 107 5 564 . . 4,8 5,3 . .
Následná lůžková péče celkem 23 315 22 888 24 274 24 031 22,1 21,7 22,9 22,6
Následná intenzivní lůžková péče 763 1 972 . . 0,7 1,9 . .
Následná standardní lůžková péče 22 552 20 916 . . 21,4 19,8 . .
Celkem 77 586 77 937 77 974 77 578 73,6 73,9 73,7 73,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)