4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

Absolutně Na 10 000 obyv
Typ lůžka Rok
2014 2015 2016 2014 2015 2016
Jednodenní péče . . 252 . . 0,2
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 5 768 6 456 5 569 5,5 6,1 5,3
Intenzívní péče o děti 1.stupeň 306 305 . 0,3 0,3 .
Intenzívní péče o děti 2.stupeň 182 227 . 0,2 0,2 .
Intenzívní péče o děti 3.stupeň 112 113 . 0,1 0,1 .
Intenzívní péče o dospělé 1.stupeň 1 939 2 277 . 1,8 2,2 .
Intenzívní péče o dospělé 2.stupeň 1 619 1 619 . 1,5 1,5 .
Intenzívní péče o dospělé 3.stupeň 1 128 1 114 . 1,1 1,1 .
Intenzívní péče o těhotné ženy 44 303 . 0 0,3 .
Neonatologická intenzívní péče 1.stupeň 160 159 . 0,2 0,2 .
Neonatologická intenzívní péče 2.stupeň 149 215 . 0,1 0,2 .
Neonatologická intenzívní péče 3.stupeň 129 124 . 0,1 0,1 .
Akutní lůžková péče standardní celkem 43 135 42 582 42 690 40,9 40,4 40,4
Akutní lůžková péče standardní 43 135 42 582 42 690 40,9 40,4 40,4
Dlouhodobá lůžková péče celkem 5 368 6 011 5 189 5,1 5,7 4,9
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 261 447 . 0,2 0,4 .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 5 107 5 564 . 4,8 5,3 .
Následná lůžková péče celkem 23 315 22 888 24 274 22,1 21,7 22,9
Následná intenzivní lůžková péče 763 1 972 . 0,7 1,9 .
Následná standardní lůžková péče 22 552 20 916 . 21,4 19,8 .
Celkem 77 586 77 937 77 974 73,6 73,9 73,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)